Lauros Lukenskienės albumo „Šimtmečio skambesys" pristatymas ir tradicinės muzikos popietė su „Šilko stygomis"

Koncertai

Rugpjūčio mėn. 17 d. 15 val. Lauros Lukenskienės albumo „Šimtmečio skambesys" pristatymas ir tradicinės muzikos popietė su „Šilko stygomis" Arklio muziejuje.
 

CD Laura Lukenskienė „Šimtmečio skambesiai“
Plokštelėje skamba 1928–2015 m. pagamintos kanklės. Tai – visas kanklių gyvavimo šimtmetis. Nors tai nėra senosios kanklės, tačiau jos įdomios dėl didžiulės įvairovės – skirtingos formos, puošybos, skambesio savitumo, repertuaro ir kankliavimo stiliaus. Plokštelėje girdime skambant autentiškas įvairiais laikotarpiais pagamintas kankles ir jomis atliekamą būdingą to laikotarpio repertuarą. Kankliuoja Laura Lukenskienė, dainuoja Ramunė Balčiūnienė ir Herminija Vokietaitienė.

 

Šilko stygos
Ansamblis susikūrė 2018 m. Kaune (Kauno miesto muziejaus Tautinės muzikos skyriuje) vykstančių Lietuviškų šokių vakarų metu. Tradicinius šokius groti susibūrė skirtingais instrumentais grojantys muzikantai, vertinantys lietuvių tradicijas. Ilgą laiką šokome kartu, kol nusprendėme, kad reikia į šokiu vakarones grąžinti subtilesnę – styginių instrumentų – muziką.
Bandome atsakyti į klausimą – kaip pasireiškia tradicija? ar tik materialiai (daiktu – muzikos instrumentu)? o gal taip pat ir muzikos atlikimo stiliumi, muzikavimo, šokimo maniera?
Ansamblyje yra daugiau narių, bet šį kartą dalyvaus Laura Lukenskienė (kanklės), Joana Daunytė (arfa), Ramunė Balčiūnienė (violončelė) ir Arūnas Ambrazevičius (smuikas).

Organizatoriai ir rėmėjai: A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus, Anykščių rajono savivaldybė, Sporto klubas Origonas, Anykščių kultūros centras, Lietuvos kultūros taryba. Informacinis rėmėjas nyksciai.lt.