Anykščių rajono vokalinių ir romansinių ansamblių vakaras „Muzikinis ruduo Ažuožeriuose“

Vakarėliai

AKC Ažuožerių sk.

Dalyvauja Kavarsko. Burbiškio, Aleliūnų, Ažuožerių, Šerių, Elmininkų kolektyvai