Kovo 11 d. Iškilmingas Lietuvos Respublikos vėliavos pakėlimas prie paminklo Laisvei

Tradiciniai renginiai

Kovo 11 d. 12:00 val. Iškilmingas Lietuvos Respublikos vėliavos pakėlimas prie paminklo Laisvei - A. Baranausko a. prie paminklo Laisvei;

13:30 val. Iškilmingas koncertas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai Anykščių kultūros centre "Mes kuriame ateitį"; daly­vauja Anykščių muzikos mokyk­los mokiniai, tarp­tau­tinio konkurso „Muzik­inė akvarelė– 2016 “ dalyviai, Lietu­vos nacional­inės fil­har­moni­jos kameri­nis ansam­blis 

MUSICA HUMANA, solistė Simona Lemo (sopranas).