Žolinės šventė Bubiškyje „Žydėk, žolyne“

Tradiciniai renginiai

Dalyvauja Skiemonių sk. mėgėjų teatras su K. Sajos spektakliu „Šeškai“ ir Burbiškio sk. romansinio dainavimo kolektyvas „Pivonija“.