Vasario 27 d. CIRKAS

Muzika

Vasario 27 dieną, 14 valandą, Anykščių kultūros centre - CIRKAS!

Mal­o­niai kvieči­ame apsi­lankyti ir atsivesti savo vaikus.

Vaikams iki 3 metų bili­eto nereikia, bet pri­val­o­mas lyd­in­tis asmuo, kuriam bili­etas būtinas.

Bili­etai par­duo­dami AKC kasoje d.d. 14– 18 val.

Bili­eto kaina: 6 Eur. su skra­jute 5 Eur.