Gruodžio 31 d. naujųjų metų pasitikimas koncerte „Atsistokime ant metų dar vienos ribos…“.

Koncertai

Gruodžio 31 d.* (šeštadienį) 18 val. Anykščių koplyčioje – Pasaulio
anykštėnų kūrybos centre (Vilniaus g. 36) naujųjų metų pasitikimas koncerte
„Atsistokime ant metų dar vienos ribos…“.

Koncertuos – Genadijus Savkovas (akordeonas) ir draugai – Tomas Leiburas
(fortepijonas), Marius Leiburas (mušamieji), Eugenijus Mikšys (bosinė
gitara). Bilieto kaina – 10 EUR. Bilietus įsigyti galite Anykščių
koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre.

Genadijus Savkovas – žymus Lietuvos akordeonistas, pedagogas, tarptautinių
konkursų laureatas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas.

Koncertuoja kaip solistas, taip pat įvairių, klasikinės ir lengvosios
muzikos, kamerinių ansamblių sudėtyje. Akompanuoja solistams-vokalistams ir
instrumentalistams. Koncertavo su daugeliu Lietuvos kamerinių orkestrų, o
taip pat su Lietuvos nacionalinės filharmonijos simfoniniu orkestru.

Genadijaus Savkovo atlikimas išsiskiria nepriekaištinga technika, gebėjimu
išgauti nuostabų garsą, puikiu skoniu, stiliaus pojūčiu ir emocionalumu!

Šaltinis: http://www.savkov.lt/

Tomas Leiburas (1954 02 22 Vilniuje), kompozitorius, pianistas, dirigentas.
1961-72 mokėsi fortepijono Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinėje meno
mokykloje, lankė kompozicijos pamokas pas R. Kašponį, V. Barkauską ir V.
Bagdoną. 1972-78 studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (prof. S.
Vainiūno fortepijono klasėje), lankė kompozicijos fakultatyvą (pas prof. E.
Balsį), 1978-85 studijavo kompoziciją (prof. E. Balsio klasėje; jam mirus,
studijas baigė pas prof. V. Laurušą).

1975-83 Lietuvos radijo ir televizijos lengvosios muzikos orkestro
pianistas, 1983-86 Vilniaus miesto estradinių orkestrų ir ansamblių
susiviejimo meno vadovas. Nuo 1986 Lietuvos radijo ir televizijos
lengvosios muzikos orkestro pianistas, nuo 1995 ir dirigentas. Kaip
atlikėjas koncertavo Lietuvoje ir užsienyje: Lenkijoje, Bulgarijoje,
Graikijoje, Suomijoje, Turkijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Vengrijoje,
Vokietijoje, Konge, Kanadoje ir kitur.

Šaltinis: http://www.lks.lt/index.php?page=tomas-leiburas