Lapkričio 12 d. Tradicinė region­inė romansų atlikėjų šventė „AUKŠ­TAITI­JOS ŽIEDYNAI“

Koncertai

Lap­kričio 12 d. 14 val. Romansų atlikėjų šventė

Tradicinė region­inė romansų atlikėjų šventė „AUKŠ­TAITI­JOSŽIEDYNAI“

Lap­kričio 12 d. 14 val.

Daly­vauja kolek­ty­vai iš Vil­ni­aus, Molėtų, Ukmergės, Ignali­nos, Zarasų krašto.

Bili­eto kaina 4 €.