Spalio 28 d. Rudens pabaigtuvių šventė „Rudens gėrybių paradas“ (AKC Andrioniškio skyrius)