Spalio 17 d. Lietuvos profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis „Pakeleivingi – 2016“. Spektaklis „Baltas žvėriūkštis“

Kauno valstybinis lėlių teatras.

Pjesės autorė ir režisierė – Agnė Dilytė.

Spektaklio trukmė – 45 min.

Bilieto kaina: 3, 4.30 Eur