Spalio 16 d. Tradicinė rudens gėrybių šventė „Gaspadinių aruodai“ (AKC Kavarsko skyrius)