Rugpjūčio 15 d. ŽOLINĖ

Tradiciniai renginiai

ŽOLINĖ

2016 m. rugpjūčio mėn. 15 d., Arklio muziejus

Programa

Nuo 10 val.
Žoliavimo patirtimi dalinsis RAMŪNAS DAUGELAVIČIUS
Vaikystės arkliukus droš RIMAS ZINKEVIČIUS
VDA Kauno fakulteto studentų TAPYBOS PARODA
Aloyzo Janušio fotografijos paroda „ŽOLYNĖLIAI“
Senieji amatai ir vaikų žaidimų kiemelis
Puokščių rišimas

12 val. Sutartinių moko ir gieda ABELĖLA

14 val. Skiemonių miestelio teatras
„ŠEŠKAI“, rež. G. Eimanavičius

15.30 val. Kaliausių rišimo konkursas

16 val. Muzikuoja ANYKŠČIŲ BERNAI