Rugpjūčio 6 d. 15:30 5-sis kraštiečių suvažiavimas „Sugrįžtu tėviškėn savon...“