Gegužės 28 d. Rajono vokalinių ir romansinio dainavimo kolektyvų šventė „Atsiliepki tu manoj dainoj“

Gegužės 28 d. 13 val. - Rajono vokalinių ir romansinio dainavimo kolektyvų šventė „Atsiliepki tu manoj dainoj“ - Anykščių kultūros centro Burbiškio sk.