Erasmus+KA1 projektas

Erasmus+KA1 projektas ,,Kritinio mąstymo bei medijų raštingumo kompetencijų svarba suaugusiųjų švietėjui“ (Nr. 2019-1-LT01-KA104-060420)

 

KA1 – Mobilumas mokymosi tikslais.

 

Projekto partneriai: 2 Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai: Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka ir Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras.

Konsorciumo dalyviai sutarė tobulinti kompetencijas šiose srityse:

• Suaugusiųjų kritinio mąstymo ugdymo kompetencijos. Šių kompetencijų plėtojimui pasirinkti kursai Italijoje, kursų pavadinimas ,,Kūrybiškumas ateityje: kritinio mąstymo skatinimas ir problemų sprendimas„. Mokymų tikslas–didinti pasitikėjimą bei pagilinti žinias švietėjams, kad jie naudodami įvairias technikas bei metodus gebėtų pastiprinti besimokančiųjų kūrybiškumą bei plėsti kritinį mastymą sprendžiant įvairias problemas. Mokymų metu bus supažindinama su formomis ir metodais, formuojančiais kritinį mąstymą.

• Inovatyvių socialinių medijų panaudojimo suaugusiųjų mokyme kompetencijų tobulinimas. 

Pasirinkti kvalifikacijos tobulinimo kursai ,,Socialinės medijos ugdyme“, Ispanijoje. Mokymų metu dalyviai įgis daugiau žinių apie socialinių technologijų, internetinių svetainių, interaktyvių programėlių panaudojimą suaugusiųjų švietime. Mokymosi per praktiką metodu dalyviai įgis tinkamas kompetencijas kaip naudotis socialinėmis technologijomis. Programą sudaro realūs darbo

pavyzdžiai, įvairios atvejų analizės bei jų modeliavimai. Dėmesys sutelkiamas į interaktyvų

mokymąsi bei tarptautines žinias ir taikoma konkrečiam darbui su besimokančiaisiais.

 

Projekto veiklų tvarkaraštis

I. Pasirengimo etapas 2019 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn.

• 2019 m. rugpjūčio mėn. projekto įgyvendinimui sudaryta konsorciumo koordinacinė darbo grupė (3 nariai, iš kiekvienos organizacijos po vieną atstovą). Ši koordinacinė darbo grupė koordinuos projekto veiklas, tai pagerins bendradarbiavimą, vykdomų priemonių derinimą, bus sudarytos galimybės efektyviau spręsti problemas.

• 2019 m. rugsėjo mėn. konsorciumo koordinacinės darbo grupės pasitarimas: siunčiamų tobulintis darbuotojų sąrašų, tematinių mokymosi grupių sudarymas, mokymosi kursų Italijoje ir  Ispanijoje  tikslinimas ir derinimas su kursus organizuojančiomis organizacijomis.

• Konsorciumo darbo grupė inicijuos informacinės kampanijos „Facebook“ paskyroje ir sukūrimą. Bus sukurta „Facebook“ paskyra, kurioje konsorciumo nariai bendraus tarpusavyje, vykdys projekto veiklų sklaidą.

II. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo kursuose 2019 m. spalio mėn. – 2020 m. gegužės mėn.

• 2019 m. spalio mėn. 3 darbuotojai iš kiekvienos projekte dalyvaujančios institucijos po 1 atstovą vyks į tobulinimo kursus į Ispaniją bei tobulins inovatyvių socialinių medijų panaudojimo suaugusiųjų mokyme kompetencijas. Praktinis dalyvių pasirengimas, užsienio kalbų tobulinimas, susipažinimas su Ispanijos suaugusiųjų švietimo sistema, kultūriniais aspektais. Kelionės dalyvių atmintinės parengimas. Išankstinis susipažinimas su priimančios organizacijos veikla.

• 2019 m. gegužės mėn. 3 darbuotojai iš kiekvienos projekte dalyvaujančios institucijos po 1 atstovą vyks į tobulinimo kursus į Italiją bei tobulins suaugusiųjų kritinio mąstymo ugdymo kompetencijas. Praktinis dalyvių pasirengimas, užsienio kalbų tobulinimas, susipažinimas su Italijos suaugusiųjų švietimo sistema, kultūriniais aspektais. Kelionės dalyvių atmintinės parengimas. Išankstinis susipažinimas su priimančios organizacijos veikla.

 

III. Įgytos patirties kvalifikacijos tobulinimo kursuose įgyvendinimas

• 2019 m. lapkričio mėn. dalyvių, dalyvavusių kursuose Ispanijoje refleksija bei įgytos patirties sklaida. Surengti mini mokymai Anykščių rajono suaugusiųjų švietimo teikėjams. Numatoma, kad mini mokymuose dalyvaus 15 dalyvių. Konsorciumo koordinacinė darbo grupė vykdys rezultatų stebėseną ir bei atliks įvertinimą.

• 2020 m. birželio mėn. dalyvavusių kursuose Italijoje refleksija bei įgytos patirties sklaida. Surengti mini mokymai Anykščių rajono suaugusiųjų švietimo teikėjams. Numatoma, kad mini mokymuose dalyvaus 15 dalyvių. Konsorciumo koordinacinė darbo grupė vykdys rezultatų  stebėseną ir bei atliks įvertinimą.

 

IV. Rezultatų sklaida 2020 m. rugsėjo-spalio mėn.

• 2020 m. rugsėjo mėn. projekto veiklų ir rezultatų pristatymas. Mokymų metu įgytos patirties

pagrindu, sukurta kvalifikacijos tobulinimo programa bei praktinė mokymo medžiaga suaugusiųjų

švietėjui. Šios priemonės bus pristatytos Anykščių rajono suaugusiųjų švietimo teikėjams,

suaugusiųjų mokytojams. Numatoma, kad pristatyme dalyvaus 50 dalyvių.

• 2020 m. spalio mėn. parengtas straipsnis apie projekto rezultatus ir poveikį vietinėje ir nacionalinėje spaudoje.

V. Baigiamasis etapas 2020 m. gruodžio mėn.-2021 m. sausio mėn.

• 2020 m. gruodžio mėn. projekto ataskaitų rengimas, projekto koordinatoriai ir konsorciumo nariai.

• 2021 m. sausio mėn. konsorciumo narių tolimesnių bendradarbiavimo veiklų planavimas.