Cafe "Kadagynė"

Cafe

Contact us

A small cafe near the trading place in Anykščiai. Home-made and fresh food. The surroundings are simple, but the national lithuanian food "cepelinai" are very tasty!

Reviews

To comment on
  • Pr
    Pravažiuojantysis
    2019-04-28

    Arklidė.O už baro stovintysis ale pardavėjas galėtų ir padoriau apsirengti ir maloniau aptarnauti