Naujienos

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c3a839f0ef9f11e78212d364ed0f34b88  

2014-2020 EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJOS LIETUVOJE

PARAIŠKOS FORMA: valstybės projektų sąrašui Nr1 pagal priemonę 02.3.1-CPVA-V-526 Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida

Dokumentas priimtas:  2018-01-02 Dokumento kategorija Paraiškų formos Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra

Dokumento tipas: Paraiškų formos  Atsisiųsti PDF (3.09mb)

 

2018 metais renkamos paraiškos

Kalendoriaus lapą atvertus į 2018-uosius, NMA esami ir būsimi klientai, ketinantys šiais, naujaisiais, metais naudotis ES parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą (KPP) vykdomoms veikloms, vadovausis ir nauju paraiškų priėmimo grafiku.
 
Gruodžio mėnesį patvirtintame paraiškų priėmimo 2018 metais grafike numatyta, kad paraiškos bus renkamos pagal 10 priemonių, iš jų – pagal 23 veiklos sritis.
 
Šiemet bus skelbiami šaukimai teikti paraiškas pagal itin laukiamą veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“, jas planuojama rinkti nuo gegužės 2 d. iki birželio 29 d.
 
Net du kartus 2018-aisiais numatyta rinkti paraiškas pagal itin daug dėmesio sulaukiančią veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“: pirmasis rinkimas numatytas jau kovo mėnesį – nuo mėnesio 1 iki 30 d., antrasis – metų pabaigoje, nuo gruodžio 3 iki gruodžio 31 d.
 
Esami ir būsimi verslininkai, norintys pasinaudoti parama verslui plėsti arba pradėti kaimo vietovėse, paraiškas NMA galės teikti antroje metų pusėje: pagal veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ paraiškos bus priimamos nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 28 d., pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ – nuo lapkričio 2 d. iki lapkričio 30 d.
 
Kaimo gyventojai, norintys pakeisti savo gyvenamųjų namų asbestinių stogų dangą, paraiškas šiai veiklai galės teikti jau netrukus – nuo vasario 2 d. iki vasario 28 d.
 
Primename, kad šiuo metu jau priimamos paraiškos pagal dvi veiklos sritis – „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ bei „Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas“. Paraiškų rinkimas išsaugoti retuosius paukštelius truks iki vasario 28 d., o gyvūnų draudimo įmokoms kompensuoti – iki pat gruodžio 31 d.
 
Visa informacija apie renkamas paraiškas 2018 metais – paraiškų pagal KPP priemones rinkimo grafike.

Daugiau informacijos www.nma.lt

 

Pagrindiniai GPM įstatymo pasikeitimai

 

Nuo šių metų pasikeitęs gyventojų pajamų mokesčių įstatymas įneša pasikeitimų tiek individualiai veikiantiems asmenims, tiek ir juridiniams asmenims. 

Nebelieka Laisvųjų profesijų

Įstatymo 2 straipsnio 35 dalis (Laisvoji profesija) pripažinta netekusia galios. Tokiu būdu panaikinta nelygybė apmokestinant vienos ar kitos individualios veiklos pajamas, nepriklausomai nuo profesinės veiklos rūšies. Be to praktikoje nuo 2018-01-01 bus išvengta ginčų dėl veiklos priskyrimo (nepriskyrimo) laisvųjų profesijų veiklai iš kurios gaunamoms (uždirbtoms) pajamoms buvo taikomas ne sumažintas 5 proc., o 15 procentų gyventojų pajamų mokesčio tarifas.

GPM apskaičiavimas individualios veiklos pažymos turėtojams

Tais atvejais, kai gyventojo apmokestinamosios pajamos (pajamos sumažintos patirtomis išlaidomis arba atskaičius 30 proc. nuo pajamų) iš individualios veiklos neviršija 20 000 eurų per metus, tai nuo individualios veiklos pajamų mokėtino pajamų mokesčio dydis apskaičiuojamas nuo metinių individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų apskaičiuojama pajamų mokesčio suma pritaikius GPMĮ 6 straipsnio 1 dalyje nustatytą 15 proc. pajamų mokesčio tarifą.

Pavyzdžiui, gyventojas gavo 19 000 eurų pajamų, patyrė 7 000 eurų išlaidų, individualios veiklos apmokestinamosios pajamos sudarė 12 000 eurų (19 000 – 7 000 = 12 000). Visu pirma, apskaičiuojama suma pritaikius GPMĮ 6 straipsnio 1 dalyje nustatytą 15 proc. pajamų mokesčio tarifą 12 000 x 0,15 = 1 800. Toliau yra apskaičiuojamas PMK 12 000 x 0,1 = 1 200. Taigi PMK = 1 200 eurų, apskaičiuota pajamų mokesčio suma pritaikius GPMĮ 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta tarifą buvo 1 800 eurų. Mokėtinas pajamų mokesčio dydis būtų 600 eurų (1 800 – 1 200 = 600).

Kai metinės apmokestinamosios individualios veiklos pajamos yra didesnės negu 20 000 eurų per metus, taikytina pajamų mokesčio kredito formulė PMK = MIVAP x (0,1 – 2/300 000 x (MIVAP – 20 000)). Ši formulė taikoma, kai metinės apmokestinamosios individualios veiklos pajamos viršija 20 000 eurų per metus sumą (pvz. 20 000,01 eurų).

Pavyzdžiui, gyventojas gavo 36000 eurų pajamų, patyrė 11000 išlaidų, metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos sudarė 25 000 eurų. Visu pirma apskaičiuojama pajamų mokesčio suma pritaikius GPMĮ 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta 15 proc. pajamų mokesčio tarifą 25 000 x 0,15 = 3 750. Toliau apskaičiuojamas PMK pagal nustatytą formulę kai apmokestinamosios pajamos viršija 20 000 eurų, PMK – 25 000 x (0,1 – 2/300 000 x (25 000 – 20 000)) = 1 666,66(6). Taigi PMK = 1 666,67 eurų, o apskaičiuotas pajamų mokestis pritaikius GPMĮ 6 straipsnio 1 dalį = 3 750 eurų. Mokėtinas pajamų mokesčio dydis būtų 2 083,33 eurų (3 750 – 1 666,67 = 2 083,33).

Minimalios mėnesinės algos didėjimas

 Vyriausybės 2017 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 814 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“ patvirtintas MMA dydis — 400 eurų (2017 m. – 380 eurų). Šis pasiteikimas daro įtaką įmonėms, darbuotojams moka minimalią algą, taip pat ir asmenims dirbantiems individualiai. Pagal MMA yra nustatomas privalomojo sveikalos draudimo dydis, tad nuo 2018 metų pradžios PSD yra 36 eur.

Nuo 2018 metų mokesčius deklaruosime tik elektroniniu būdu

 

Prasidėjus naujiems metams gyventojai bei įmonės yra skatinamos dar intensyviau naudoti elektroninį parašą. Nuo 2018-01-01 mokesčių mokėtojai (tiek juridiniai asmenys, tiek fiziniai asmenys) mokesčių deklaracijas ir kitus dokumentus, kurie turi įtakos mokesčio apskaičiavimui ir sumokėjimui ( t.y.  apyskaitas, ataskaitas ir pan.) privalės teikti tik elektroniniu būdu. Elektroniniu būdu turės būti teikiami šie dokumentai:

 1. Juridinių asmenų dokumentai, kurių teikimas realizuotas Mano VMI.
 2. Gyventojų vykdančių individualią veiklą, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų dokumentair deklaracijos (išskyrus FR0512, FR0585, FR0464, turto deklaracijas ir prašymus išduoti pažymas apie turto ir/ar pajamų deklaravimą arba turto ir/ar pajamų deklaracijų pagrindinių duomenų išrašus (PRC909), GPM308, pageidaujančius gauti piniginę socialinę paramą, gauti teisinę pagalbą, gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti ir jų šeimų nariams,  užsieniečius), kurių formų teikimas realizuotas Elektroninėje deklaravimo sistemoje (EDS) ir Mano VMI.
 3. Dokumentai susiję su akcizais, kurių teikimas realizuotas Akcizų informacinėje sistemoje (AIS) ir Mano VMI.

Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklės yra patvirtintos VMI prie FM viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 (toliau – Taisyklės). Pagal Taisyklių 29 p. nuostatas dokumentai elektronine forma gali būti pateikti:

 1. 1. prisijungus prie EDS – užpildant dokumento elektroninę formą tiesiogiai EDS portale („on-line"), jeigu toks užpildymo būdas yra numatytas atitinkamai dokumento formai;

  2. prisijungus prie EDS, įkeliant užpildytą dokumento elektroninę formą (. ffdata formato), naudojantis EDS funkcija (funkcionalumu) „Persiųsti failą";

  3. perduodant dokumento elektroninės formos duomenis, naudojantis žiniatinklio paslauga ir juos patvirtinant;

  4. neturint galimybės užpildytos dokumento elektroninės formos pateikti anksčiau išvardytais būdais, parengtą dokumento elektroninę formą galima pateikti kompiuterinėje duomenų laikmenoje (kompaktiniame diske ar USB atmintinėje) taisyklių 9 punkte nurodytai AVMI, kartu pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. AVMI darbuotojai, patikrinę laikmenos turinį ir įsitikinę, jog laikmenoje nėra kenkėjiškų programų (patikrinama, antivirusine programine įranga skenuojant gautąją laikmeną), dokumento failo duomenis suveda į EDS. Suvedusi dokumento failo duomenis į EDS, AVMI mokesčių mokėtojui įteikia (tiesiogiai arba, mokesčių mokėtojui pageidaujant, IRT priemonėmis) dokumento pateikimo faktą liudijantį pranešimą.

Nepaisant naujo regmanetavimo, yra išskiriami trys atvejai, kai dokumentai gali būti pateikiami įprastu būdų:
1.   teikiama Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio metinė deklaracija;
2. elektroninis pateikimo būdas lemtų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą, pavyzdžiui, kai deklaraciją teikia užsienio fiziniai ar juridiniai asmenys, nesantys pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais, ir kt.;
3.  deklaracijos pateikti elektroniniu būdu neįmanoma dėl objektyvių priežasčių, t. y. atitinkamos deklaracijos užpildymo taisyklės nenumato elektroninio pateikimo būdo arba numatytas alternatyvus atitinkamos deklaracijos pateikimo būdas ir tvarka.

Kai deklaracija teikiama 1-3 punkte numatytais atvejais, tai ji gali būti  tiesiogiai įteikta  AVMI arba atsiųsta paštu į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių, adresu: Neravų g. 8, Druskininkai.

Atkreiptinas dėmesys, kad paliekamas popierinis dokumentų pateikimo būdas, kai teikiama daug dokumentų priedų/didelė apimtis.

Dokumentų, kuriuos asmenys privalo teikti tik elektroniniu būdu nuo 2018-01-01 sąrašas

Patikros – greičiau, rečiau, tiksliau

Patikros – greičiau, rečiau, tiksliau
Informuojame, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. keičiasi investicinių projektų atrankų patikroms vietoje tvarka – patikros bus organizuojamos atsirenkant ne pagal paraiškas, o pagal mokėjimo prašymus. Tokiu būdu renkantis tikrinimo objektus tikimasi padidinti ne tik patikrų, bet ir paramos administravimo efektyvumą.
 
Iki šiol investicinių projektų patikros vietoje buvo organizuojamos tikrinamus objektus atsirenkant pagal paraiškas – atsirinkus paraišką projekto įgyvendinimo metu būdavo tikrinami visi jos mokėjimo prašymai. Jeigu paraiška nebuvo atrinkta patikrai, pas paramos gavėją su administraciniu vizitu būdavo vykstama jam pateikus galutinį mokėjimo prašymą.
 
Nuo naujųjų metų projektai patikroms vietoje bus atrenkami kitu principu – pagal projekto vykdytojo numatytus pateikti mokėjimo prašymus. Taigi, bus tikrinamos ne atrinktos paraiškos ir visi jų mokėjimo prašymai, o atrinkti atskiri mokėjimo prašymai. Jeigu mokėjimo prašymas nebus atrinktas, administracinis vizitas bus inicijuotas pateikus galutinį mokėjimo prašymą, ir jo metu bus tikrinami visi prieš tai nepatikrinti mokėjimo prašymai.
 
Taip vienas paramos gavėjas bus tikrinamas rečiau, bus patikrinta daugiau skirtingų paramos gavėjų mokėjimo prašymų, o patikros bus atliekamos greičiau, todėl spartesnis taps ir paramos administravimas.
 
Daugiau informacijos www.nma.lt

Kviečiame pasirūpinti nykstančiomis nendrinukėmis

Kviečiame pasirūpinti nykstančiomis nendrinukėmis

Nuo š. m. sausio 2 d. kviečiame kreiptis dėl paramos meldinių nendrinukių buveinėms išsaugoti. Paramos lėšomis finansuojama 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą meldinė nendrinukė gyvena šlapiose pievose vos penkiose pasaulio šalyse. Lietuvos ūkininkai kviečiami saugoti šiuos rečiausius giesmininkus.

Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ bus renkamos iki vasario 28 d. Šiuo paraiškų rinkimo etapu skirta 612 328 Eur paramos lėšų. Didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui – 85 000 Eur (be PVM).

Dėl paramos kviečiame kreiptis ūkininkus (tiek fizinius, tiek juridiniai asmenys), VĮ Valstybinių miškų urėdiją ir saugomų teritorijų direkcijas.

Tinkamos skirti paramą teritorijos

Veikloje „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ gali dalyvauti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių valdomi natūralių ir pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų šlapynių plotai patenka į VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo viešai prieinamoje paskyroje http://zuikvc.maps.arcgis.com/home/index.html pagal Aplinkos ministerijos pateiktus duomenis.

Šie plotai yra Ignalinos, Visagino, Alytaus, Šilutės, Klaipėdos, Pagėgių, Marijampolės savivaldybėse.

Darbus užbaigti ne vėliau kaip iki lapkričio 1 d.

Pareiškėjas, siekiantis paramos pagal veiklą „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“, turi prisiimti įsipareigojimus sutvarkyti ne mažesnį kaip 0,5 ha natūralių ir pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų šlapynių plotą pagal sąmatą. Tvarkymo darbus būtina pradėti einamaisiais metais nuo Nacionalinė mokėjimo agentūros sprendimo finasuoti projekte išvardytus darbus ir užbaigti ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 1 d.

 

Tvarkomas plotas turi būti pareiškėjo valdomas nuomos, panaudos pagrindais, nuomos / panaudos sutartys turi būti registruotos VĮ Registro centre iki paramos paraiškos pateikimo dienos ir sudarytos ne trumpesniam nei prisiimtam įsipareigojimų pagal šią veiklą laikotarpiui. Sutartys turi galioti ne trumpiau nei iki tęstinių įsipareigojimų pagal priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ pradžios. Taip pat pareiškėjas, teikdamas paraišką savo vardu, turi būti įregistravęs valdą kaip valdos valdytojas.

Vykdyti tęstinę veiklą

Pagal veiklą „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ remiamas natūralių ir pusiau natūralių pievų bei ekstensyviai naudojamų šlapynių tvarkymas, t. y. krūmų pašalinimo ir sutvarkymo darbai, šienavimo ir nupjautos žolės, nendrių sutvarkymo darbai, nukirstų krūmų ir nupjautos žolės ir nendrių išvežimo darbai. Paramos gavėjas turi atlikti darbus pagal savivaldybės specialisto parengtą sąmatą, kurioje apskaičiuota, kiek lėšų reikia, siekiant sutvarkyti kiekvieną plotą.

Atlikęs sąmatoje numatytus tvarkymo darbus, paramos gavėjas iki einamųjų metų lapkričio 15 d. NMA pateikia pranešimą apie atliktus darbus. Paramos lėšos išmokamos tik atlikus patikrą vietoje. Svarbu tai, kad paramos gavėjai, baigę tvarkymo darbus ir apie tai informavę NMA, 5 metus tuose pačiuose plotuose privalo vykdyti tęstinę natūralių ir pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų šlapynių tvarkymo veiklą pagal priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“.

Atrankos kriterijai

Pareiškėjų pateiktos paramos paraiškos vertinamos pagal nustatytus atrankos kriterijus. Privalomas mažiausias atrankos balų skaičius – 40 privalomų balų. Jei atrankos vertinimo metu nustatoma, kad nesurinkta mažiausiai privalomų 40 balų, paramos paraiška atmetama.

Paraiškų atrankos kriterijai:

1.    Pareiškėjas, siekiantis dalyvauti įgyvendinant veiklą, deklaruoja ir įsipareigoja sutvarkyti:

 • daugiau kaip 3,0 ha vientiso žemės ploto – suteikiama 50 balų;
 • nuo 1,0 iki 3,0 ha vientiso žemės ploto – suteikiama 40 balų;
 • nuo 0,5 ha iki 0,99 ha vientiso žemės ploto – suteikiama 30 balų.

2.    Pareiškėjo deklaruotas plotas, kurį įsipareigoja sutvarkyti, ribojasi su plotais, kuriuose vykdomi įsipareigojimai pagal priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“ ir „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“, – suteikiami 25 balai.

3.     Pareiškėjas dalyvavo ar dalyvauja įgyvendinant kitas paramos už plotus agroaplinkosaugos priemones:

 • daugiau kaip 5 metus – suteikiami 25 balai;
 • iki 5 metų – suteikiama 10 balų.

Naudinga informacija: